asiantuntijapalvelut – Electric Invest Oy

asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

”Onkohan tuo turvallinen?”
”Kukahan piirtäisi nämä kuvat puhtaaksi?”
”Mistähän saisin suunnitelmat sähköasennuksiin?”
”Kuka tekisi huoltosuunnitelmat?”

Asiantuntijapalvelut yrityksille ja yksityisille sähkö- ja rakennusalan haasteisiin. Toteutamme kartoitukset, suunnitelmat sekä tarvittavan loppudokumentoinnin.

Raskaan sähköalan asiantuntijapalveluihimme kuuluu sähkölaitteiston käytönjohtaja palvelumme, sähkölaitteiston lämpökamerakuvaukset sekä huolto- ja ylläpito-ohjelmien suunnittelu.

Parhaatkaan suunnitelmat eivät ole mitään ilman toteutusta. Tarjoamme ratkaisuihimme myös tarvittavan toteutuksen: sähköasennukset ja työmaapalvelut.

Asiantuntijapalvelumme ja ratkaisumme kartoitukseen ja suunnitteluun:

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty!

Lupauksemme: Asiakas saa aina mitää tilaa ilman yllättäviä lisäkuluja!

Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien kuntokartoitukset

Pelottaako laitteiston turvallisuus? Miten näitä pitäisi päivittää? Mikä olisi järkevin ratkaisu meille?
Teemme sähkölaitteiston sekä tietoliikennelaitteiston kuntokartoitukset. Teemme kartoituksesta aina raportin jossa tarkastuksella läpikäydyt järjestelmät käydään läpi, tuomme selvästi esille havaitut ongelmat ja teemme ehdotukset päivitystarpeista. Ajattelemme aina kokonaisuutta ja tarjoamme innovatiivisesti kustannustehokkaita ratkaisuja jotka soveltuvat parhaiten juuri sinun tarpeeseesi!

Kiinteistön kuvien päivitys ja 3D-skannaus

Onko aika remontoida kiinteistöä? Kuvat on vain paperimuodossa? Tämä on arkipäivää monissa kohteissa ja ensimmäisenä täytyy muuttaa kuvat digitaaliseen muotoon että muutosten suunnittelu on edes mahdollista. Tarjoamme tähän kahta eri tapaa muuttaa kuvat 2010-luvulle ja digitaaliseen muotoon. Kuvien digitalisointi helpottaa kuvien säilymistä ja ajantasaiset kuvat ovat esimerkiksi hyvä myyntivaltti myyntitilanteessa.

Vaihtoehto 1, Uudelleen piirtäminen

Kuvat voidaan piirtää CAD-ohjelmistolla uudelleen vanhoista kuvista. Tämä on toimiva vaihtoehto pienissä kohteissa joissa paperikuvat ovat ehjät ja muutoksia rakenteisiin tai seinien paikkoihin ei ole tehty. piirrämme uusiksi talokuvat sekä sähkökuvat.

Vaihtoehto 2, 3D-skannaus

Koko rakennus skannataan 3D-laitteellamme jolloin saat talosta uudet 3D-mallinnetut kuvat CAD-muodossa. Vaihtoehto on nopea, kaikki mitat tulevat oikein sekä muutokset tallentuvat oikein.

Sähköjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi

Oletko tekemässä uutta rakennusta ja tarvitset kohteeseen sähkösuunnittelun? Oletko remontoimassa ja uusit rakennuksen sähköjärjestelmiä? Teemme sähkösuunnittelun ammattitaidolla ja uusilla ajatuksilla sinun tarpeidesi mukaisesti. Käytämme suunnittelussa JCAD-sähkösuunnitteluohjelmistoa. Asiakkaalle toimitettava suunnitelma paketti sisältää aina tarvittavat kuvat eri järjestelmistä, keskuskaaviot, sähkötyöselostuksen sekä määräluettelot materiaaleista.

 

Rakentaminen tai remontointi mielessä?

Kysy meiltä kokonaispakettia sisältäen sähkösuunnittelun ja asennuksen kohteeseen, suunnittele & toteuta-ratkaisuna.

Kaipaatko sähköalan rautaista osaamista ja ammattitaitoa?

 

Tarjoamme sähköalan erikoisasiantuntijaosaamistamme seuraaviin asioihin

Sähkölaitteiston käytönjohtaja

Käytön johtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on siihen riittävä sähköpätevyys (pätevyystodistus). Sähkölaitteiston ns. sivutoimisena käytön johtajana ei voi toimia yritys vaan käytön johtajaksi on aina nimettävä luonnollinen henkilö.

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja:

Vaihtoehto 1:

Kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (< 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa itsessään on suurjännite.

Vaihtoehto 2:
Kun sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Käytön johtaja on nimettävä koko sähkölaitteistolle, myös sen pienjännitteiselle (< 1000 V) osuudelle. Saman yhtenäisen sähkölaitteiston käytön johtajuus voidaan jakaa osiin useammalle riittävän sähköpätevyyden omaavalle henkilölle. Perustelluista syistä esim. suurjännitteisillä ja pienjännitteisillä laitteisto-osilla voi olla eri käytön johtajat, jolloin pienjännitteisen osuuden käytön johtajan pätevyydeksi riittää S2 (vast.).
Meillä käytönjohtajakohteista vastaa Tero Asikainen ja hänellä on korkein S1-sähköpätevyys. Tarjoamme sähkökäytön johtajapalvelua. Lisätietoa asiasta tästä.

Sähkölaitteiston huolto- ja ylläpito-ohjelmat

Puuttuuko sinun sähkölaitteistoltasi huolto-ohjelma? Onko sähkölaitteissa tullut muutoksia mutta huolto-ohjelman päivitys on jäänyt tekemättä? Tai onko huollot tekemättä?

Sähkölaitteistoa tulee ylläpitää ja huoltaa huolto-ohjelman mukaisesti tästä. Toteutamme sinulle sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelman uuteen kohteeseen tai päivitämme vanhaa vastaamaan muuttuneita tarpeita sekä muuttuneita määräyksiä.

Teemme myös väliin jääneet huollot.

Sähkölaitteiston sertifioidut lämpökamerakuvaukset (tulossa)

Sähkölaitteiston ylläpidon kannalta, sähköjärjestelmien lämpökuvaaminen on helppo ja nopea ratkaisu, löytää potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä tai tulipaloa. Lämpökuvauksella löydetään nopeasti löystyneet liitokset sekä ylikuormitukset. Löytyneisiin havaintoihin voidaan puuttua ja korjata ne ennen niiden muuttumista omaisuusvahingoksi.
Sertifioitu kuvaajamme osaa paikallistaa ongelmat ja antaa paikan päällä asiakkaalle nopeaa tietoa havainnoista. Lämpökuvausesta tulee aina raportti jossa havainnot on aina käyty läpi sekä ehdotettu toimenpiteitä havaitun vian korjaamiseksi.